Nutrition Month 2018 Slogan (Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin)

Ang bawat paaralan ay ipinagdiriwang ang Nutrition Month tuwing Hulyo. Sa taong 2018 and theme/tema ay Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin. Sa post na ito ay tutulungan ko kayo magkaroon ng ideya tungkol sa Nutrition Month 2018 Slogan na may temang Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin. Kung meron kayong mga gustong idagdag huwag mag dalawang isip na ikomento ito sa iba upang makatuling na rin sa iba pang gustong magkaroon ng ideya sa kanilang gagawing Slogan. 

Sa paggawa ng slogan laging tandaan ang mga keywords na nasa tema lalo na kung sasali sa slogan making contest o paggawa ng islogan. Ang tema ngayong taon ay nakatuon sa pagtatanim upang tayo ay magkaroon ng sapat na nutrisyon. Sa aking sariling pananaw ang sinasabi ng tema na kailangan nating ugaliing magtanim upang alam natin na sariwa at wasto ang nutrisyon na makukuha natin sa mga gulay at prutas. 

Nutrition Month 2018 Slogans (Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin)


1. Pagtatanim ugaliin ng bukas sariwang gulay at prutas ang makakain
2. Sariwang gulay at prutas produkto ng pagsusumikap
3. Laging ihain mga pagkain na galing sa sariling hardin
4. Ugaling magtanim ng bukas at sariwang gulay ang nakahain
5. Magtanim ay di biro kaya bawat pagkain ay gawing di biro
6. Lifestyle ay baguhin at healthy diet gawin, Nang healthy body makamit
7. Makulay na mga gulay galing sa hardin ni nanay 
8. Sustansiyang minimithi makakamit kung kung sariwang gulay ang laging kakainin
9.Makulay, masigla ang buhay kung sariling gulay ang inihahanda sa bahay
10. Pamilyang sabay sabay kumakain galing sa pagtatanim ang nakahain
11.Tamang gulay at prutas kainin upang katawan ay maging healthy
12. Sa hardin ni Inay lahat ng gulay ay puno ng sustansya at kulay
13.Healthy diet ay umpisahan upang kamatayan ay malabanan
14. Pagkain ng gulay, sustansiya ang bigay
15. Bakanteng lupa ay gamitin ng sariwang gulay at prutas sa tamang panahon hahanguin
16.Masustansyang prutas at sariwang gulay, Sa hardin ni Inay iyong malalasap.
17. Sa matabang lupa nanggagaling ang tamang sustansiya ng mga gulay natin
18. Nutrisyon sa pamilya, laging isipin at gawin
19. Kung problema ang gutom at malnutrisyon, nariyan ang prutas at gulay na talagang maaksyon
20. Prutas at gulay itanim at laging kainin, upang katawa'y maging malusog at hindi sakitin

No comments