Buwan ng Wika Slogans 2018 (Filipino: Wika ng Saliksik)

Buwan ng Wika Slogans 2018 (Filipino: Wika ng Saliksik)

Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto ang Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa. Ito ay taon taong ginaganap upang hindi makalimutan ang ating sariling wika. Bawat paaralan sa buong bansa ay merong mga ihinandang contests/patimpalak gaya ng slogan making/paggawa ng islogan, poster making/paggawa ng poster, paggawa ng salaysay/tula at marami pang iba. Napakahalaga ng pagdiriwang na ito upang ipaalam sa bawat isa na huwag kalimutan ang ating sariling at ito payabungin pa para makaabot pa sa mga susunod pang mga henerasyon. Sa taong ito ang Tema/Theme ng Buwan ng Wika ay Filipino Wika ng Saliksik.

Sa post na ito ibabahagi ko ang pinagsama samang islogan para magbigay ng ideya sa inyong mga gagawing slogans para sa Buwan ng Wika 2018.

Buwan Ng Wika Slogan 2018

 • Wikang sariling atin pangalagaan at mahalin ito'y para sa atin rin
 • Wikang Pambansa isapuso at isaisip para sa maunlad na bansa
 • Wikang Filipino galing ang karunungan ng bawat mamamayang pilipino
 • Paggamit ng wikang Filipino linangin, gamitin at pagyamanin para maipasa at magamit ng mga susunod pang henerasyon
 • Wika ng isang bansa ay sumisimbolo sa mamamayang may pagkakaunawaan at pagkakaisa
 • Wika ang siyang sumisimbolo sa isang matatag at mauunawain na nasyon
 • Ating wika'y tangkilikin at mahalin sapagkat saanman magpunta ito'y iyong dadalhin
 • Isapuso ang Wikang Filipino,ito ang magpapatatag sa ating pagkapilipino
 • Wikang sariling atin tangkalikin at mahalin, ito'y tulong sa pagkamit ng ating mga mithiin
 • Wikang Filipino ating payabungin kung hindi tayo sino ang aasahan natin?
  Ang wikang pambansa ang susi sa pagkakaintindihan at pagkakaisa ng isang bansa
 • Wikang Filipino sumisimbolo sa bayan ko
 • Wika ang nagsilbing teleskopyo sa pagtuklas ng pagbabago, ang karunungang natamo sa progreso patungo
 • Wikang Filipino gamitin at huwag sirain
 • Wikang Filipino ating yakapin para sa ikauunlad ng bayan natin
 • Wikang Filipino bigkis sa pambansang pagkakaunawaan at sandata ng bawat mamamayan patungo sa kaunlaran
 •  Wikang sariling atin laging gamitin, ito'y ating dadalhin saan man tayo makarating
 • Bansang umuunlad, wika ang naglalahad
 • Tatag ng wikang Filipino tatak ng mamamayang matalino
 • Sama sama sa progreso at asenso, wikang filipino ang siyang magbabago

No comments