Buwan ng Wika 2018 - Theme, Slogan and Poster

Buwan ng Wika 2018 - Theme, Slogan and Poster (Filipino: Wika ng Saliksik)

Ipinagdiriwang tuwing Buwan ng Agosto ang Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa. Buong bansa ay nagkakaisa upang ipagdiwang ang Buwan ng wika tuwing buong buwan ng Agosto. Ang napagkasundong theme/tema ngayong taon ay Filipino:Wika ng Saliksik. Ang wika ang siyang nagsisilbing pinakamahalang elemento sa pakikipag ugnayan. Ito ay napaka importante upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaisa sa iisang hangarin. 

Ang tema ngayong taon ay Wika ng Saliksik. Ang saliksik ay nangangahulugang pagsasaliksik o sa wikang ingles ay research. Ang wikang Filipino ay nagsimula napakatagal ng panahon at ating nagagamit sa pang araw-araw. Isa sa mahalagang katangian nito ay nagagamit ito para sa pagpapaunlad ng kaalaman gaya ng saliksik. 

Buwan ng Hunyo ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng Buwan ng Wika 2018 theme at ito ay “Filipino: Wika ng Saliksik” - kung saan Accordingly,“Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF ang Kapasiyahan Blg. 18-24 na nagpapahayag na ang tema ng Buwan ng Wika para sa taong 2018 ay “Filipino: Wika ng Saliksik.”
Ang tema ngayong taong 2018ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at  apti narin pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran sa bawat Pilipino lalo na sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng temang ito, ang  layon ng KWF ay palaganapin ang wikang Filipino sa iba’t ibang larangan ng karunungan, lalo na sa agham at matematika.

Buwan ng Wika 2018 Poster at Slogan


Ito ang ilan sa mga objectives ng pagdiriwang ng Buwang ng Wika:

To fully implement the Presidential Proclamation Number 1041, s. 1997;
To encourage various government agencies and private sectors to participate in different programs that aim to promote Filipino language and civic awareness; and,
To inspire many Filipinos towards the appreciation of the national language through active participation in various activities related to Buwan ng Wika.

Buwan ng Wika 2018 Creative Ideas at patimpalak:

Filipino Competitions/ Patimpalak (Paggawa ng Slogan, Pagsulat ng Tula, Pagsulat ng Sanaysay, Paggawa ng Poster)
Stage Performances (Folk Dances, Balagtasan, Plays, etc.)
Parade Ethnic Costumes
Spoken Word Poetry (in Filipino)
Readers’ Theater (in Filipino)
National Filipino Costumes’ Day

No comments