Monday, July 17, 2017

Buwan Ng Wika 2017 Sample Posters - Filipino: Wikang Mapagbago

Buwan Ng Wika  2017 Sample Posters (Paggawa ng Poster) - Filipino: Wikang Mapagbago

Bawat taon ipinagdiriwang sa buong bansa ang Buwan ng Wikang Pambansa at ngayong taong 2017 ang tema/theme ay Filipino: Wikang Mapagbago. Sa napakarami ng mga pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran kailangan nating mas alagaan at pagyabungin pa ang ating sariling wika para narin sa ating kapakanan at ng magamit pa ng mga susunod na mga henerasyon. Tuwing Buwan ng Wika ang bawat paaralan sa buong bansa ay nagkakaroon ng ibat-ibang mga activities or event at mga contests gaya ng slogan making, poster making, paggawa ng essay/tula/sanaysay at marami pang iba. Uso din ang balagtasan at mga debate na patungkol sa ating mahal na wikang pambansa.

Sa post na ito ibabahagi ko ang mga sample posters na makatutulong para mabigyan kayo ng inspirasyon o idea sa inyong mga posters ukol sa temang Filipino: Wikang Mapagbago.
Thursday, July 6, 2017

Nutrition Month 2017 Sample Essay - Healthy diet, gawing habit for life!

Nutrition Month 2017 (Essay Making Contest) Sample Essay - Healthy diet, gawing habit for life!

Everyone knows that every month of July every school is celebrating the Nutrition Month and there's a theme annually for 2017 the theme is Healthy Diet, gawing habit for Life!. 
Tuesday, July 4, 2017

Sample Posters for Nutrition Month 2017

2017 Nutrition Month Sample Posters (Theme: Healthy diet, gawing habit for life! )
July is called nutrition month which means its a month full of celebration with a lot of contests, events and activities related to proper nutrition, healthy diet and more. The theme for 2017 Nutrition Month is Healthy Diet, Gawing Habit for Life!. It is the best choice of theme for nutrition month to allow everyone to be inform and be aware about the good effect of making healthy diet and sticking to it for life. Some of the contests related to nutrition month is poster making contest which showcases the talents of every student to create a poster which shows proper diet and encourage everyone of us to choose wellness and healthy lifestyle.

In this post, I will share some sample poster/s for Nutrition Month 2017. If you have some suggestions or artwork don't hesitate to comment it below for us to share it!